په المان، نوم ضمیمه کې متحد نومونه

د پوهنتون زده کونکی په آلمان کې د آلماني مرکب اسمونو مطالعه کوي، د نومونو یوځای کول

د آلمان نوم فیوژن، په آلمان کې متحد نومونهد جرمني د-امريکا متحده-نومونه-نومونه-لېږدونه
د جرمني د-امريکا متحده-نومونه-نومونه-لېږدونه


ځواب ولیکئ

ستاسو بریښنالیک پته به خپره نشي. اړینې برخې * دوی سره نښه شوي